english

Profil společnosti
Naše služby
InvestRate
Transakce
Kontakty
Schmied & partnersdesigned by cekit
 

Podnikové poradenství

 • Skupinou majoritních akcionářů jsme byli pověřeni vyhledáním finančního investora pro domácí IT společnost působící na evropských trzích a k vyjednávání o podmínkách převzetí.
 • Byli jsme pověřeni majoritním akcionářem vyhledáním strategického partnera pro českou stavební společnost.
 • Majoritní vlastník nás pověřil k vyhledání strategického partnera pro textilní společnost a k vyjednáváni o prodeji společnosti. Společnost patří mezi přední domácí výrobce a její výrobky jsou prodávány na globálních trzích.
 • Příprava a konzultace emise akcií významné české high-tech společnosti s akcionáři a managementem společnosti, včetné zajištění lead-manažera emise a úvodní prezentace u vybraných investorů.
 • Byli jsme pověřeni dohledem a kontrolou nad fungováním nově založené high-tech společnosti.

Podnikové finance

 • Zastupovali jsme akcionáře významné domácí IT společnosti společnosti při řešení interních problémů ve společnosti. Pomohli jsme stanovit strategii vedoucí k eliminaci zadlužení společnosti.
 • Spolupracovali jsme se zahraniční bankou při privátní emisi EMTN zaměřenou na český trh v objemu stovek milionů korun, včetně poradenství při návrhu produktu a spolupráce při stanovení cílové skupiny investorů.
 • Privátní investor nás pověřil vyhledáním investiční příležitosti, oceněním, zajištění spolu-finacování a poradenstvím při vlastní realizaci transakce.
 • Významný domácí výrobce nás pověřil přefinancováním dluhu v období transformace společnosti. Pomohli jsme se sestavením a řízením skupiny privátních investorů, kteří dluh přefinancovali do doby, než společnost byla schopna financovat své aktivity prostřednictvím standardních bankovních úvěrů.

Analytické služby

 • Pro management a akcionáře české společnosti jsme analyzovali možnost udržení a zvýšení tržeb společnosti řádově v miliardách korun, možnosti zvýšení ziskových marží a snížení finančních nákladů přefinancováním úvěrů v objemu stovek milionů korun.
 • Skupině soukromych investorů jsme pro potřeby převzetí oceňovali majoritní podíl významné české společnosti v hodnotě rádově stovek milionů korun.
 • Pro významnou investiční banku zajišťujeme nezávislé analytické služby v rámci obchodního jména InvestRate.